Вверх ↑
Этот топик читают: Гость
Главный модератор
Ответов: 2997
Рейтинг: 395
#61: 2017-02-01 14:21:52 ЛС | профиль | цитата
Использование Framework'a http://openhardwaremonitor.org/:
HardwareInfo
Report


Open Hardware Monitor Report

--------------------------------------------------------------------------------

Version: 0.8.0.2

--------------------------------------------------------------------------------

Common Language Runtime: 4.0.30319.42000
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit

--------------------------------------------------------------------------------

Sensors

|
+- Mac-F4208DC8 (/mainboard)
|
+- Intel Xeon E5345 (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 332.516 332.516 332.516 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1995.1 1995.1 1995.1 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 2327.62 2327.62 2327.62 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 1995.1 1995.1 1995.1 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 1995.1 1995.1 1995.1 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 52 52 52 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 51 51 51 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 45 45 45 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 45 45 45 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Total : 55 55 55 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 100 100 100 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 20 20 20 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 80 80 80 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 20 20 20 (/intelcpu/0/load/4)
|
+- Intel Xeon E5345 (/intelcpu/1)
| +- Bus Speed : 332.512 332.512 332.512 (/intelcpu/1/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 2327.58 2327.58 2327.58 (/intelcpu/1/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 1995.07 1995.07 1995.07 (/intelcpu/1/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 2327.58 2327.58 2327.58 (/intelcpu/1/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 2327.58 2327.58 2327.58 (/intelcpu/1/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 56 56 56 (/intelcpu/1/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 54 54 54 (/intelcpu/1/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 54 54 54 (/intelcpu/1/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 51 51 51 (/intelcpu/1/temperature/3)
| +- CPU Total : 50 50 50 (/intelcpu/1/load/0)
| +- CPU Core #1 : 100 100 100 (/intelcpu/1/load/1)
| +- CPU Core #2 : 0 0 0 (/intelcpu/1/load/2)
| +- CPU Core #3 : 100 100 100 (/intelcpu/1/load/3)
| +- CPU Core #4 : 0 0 0 (/intelcpu/1/load/4)
|
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : (/ram/load/0)
| +- Used Memory : (/ram/data/0)
| +- Available Memory : (/ram/data/1)
|
+- NVIDIA GeForce GT 430 (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 699.545 699.545 699.545 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 665.357 665.357 665.357 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 1399.09 1399.09 1399.09 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 69 69 69 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 4 4 4 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 12.2398 12.2398 12.2398 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU Fan : 69 69 69 (/nvidiagpu/0/control/0)
| +- GPU Memory Free : 1797.33 1797.33 1797.33 (/nvidiagpu/0/smalldata/1)
| +- GPU Memory Used : 250.672 250.672 250.672 (/nvidiagpu/0/smalldata/2)
| +- GPU Memory Total : 2048 2048 2048 (/nvidiagpu/0/smalldata/3)
|
+- NVIDIA GeForce GT 430 (/nvidiagpu/1)
| +- GPU Core : 405 405 405 (/nvidiagpu/1/clock/0)
| +- GPU Memory : 324 324 324 (/nvidiagpu/1/clock/1)
| +- GPU Shader : 810 810 810 (/nvidiagpu/1/clock/2)
| +- GPU Core : 50 50 50 (/nvidiagpu/1/temperature/0)
| +- GPU Core : 2 2 2 (/nvidiagpu/1/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 8 8 8 (/nvidiagpu/1/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/1/load/2)
| +- GPU Memory : 10.7325 10.7325 10.7325 (/nvidiagpu/1/load/3)
| +- GPU Fan : 52 52 52 (/nvidiagpu/1/control/0)
| +- GPU Memory Free : 1828.2 1828.2 1828.2 (/nvidiagpu/1/smalldata/1)
| +- GPU Memory Used : 219.801 219.801 219.801 (/nvidiagpu/1/smalldata/2)
| +- GPU Memory Total : 2048 2048 2048 (/nvidiagpu/1/smalldata/3)

--------------------------------------------------------------------------------

Parameters

|
+- Mac-F4208DC8 (/mainboard)
|
+- Intel Xeon E5345 (/intelcpu/0)
| |
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
|
+- Intel Xeon E5345 (/intelcpu/1)
| |
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/1/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/1/temperature/1)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/1/temperature/2)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/1/temperature/3)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
|
+- Generic Memory (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce GT 430 (/nvidiagpu/0)
|
+- NVIDIA GeForce GT 430 (/nvidiagpu/1)

--------------------------------------------------------------------------------

Mainboard

SMBIOS Version: 2.4

BIOS Vendor: Apple Computer, Inc.
BIOS Version: MP11.88Z.005C.B08.0707021221

System Manufacturer: Apple Computer, Inc.
System Name: MacPro1,1
System Version: 1.0

Mainboard Manufacturer: Apple Computer, Inc.
Mainboard Name: Mac-F4208DC8
Mainboard Version: PVT

Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Xeon(R) CPU E
Processor Core Count: 0
Processor Core Enabled: 0
Processor Thread Count: 0
Processor External Clock: 333 Mhz

Memory Device [0] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [0] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [0] Device Locator: DIMM 1
Memory Device [0] Bank Locator: DIMM Riser A
Memory Device [0] Speed: 667 MHz

Memory Device [1] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [1] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [1] Device Locator: DIMM 2
Memory Device [1] Bank Locator: DIMM Riser A
Memory Device [1] Speed: 667 MHz

Memory Device [2] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [2] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [2] Device Locator: DIMM 1
Memory Device [2] Bank Locator: DIMM Riser B
Memory Device [2] Speed: 667 MHz

Memory Device [3] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [3] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [3] Device Locator: DIMM 2
Memory Device [3] Bank Locator: DIMM Riser B
Memory Device [3] Speed: 667 MHz

Memory Device [4] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [4] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [4] Device Locator: DIMM 3
Memory Device [4] Bank Locator: DIMM Riser A
Memory Device [4] Speed: 667 MHz

Memory Device [5] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [5] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [5] Device Locator: DIMM 4
Memory Device [5] Bank Locator: DIMM Riser A
Memory Device [5] Speed: 667 MHz

Memory Device [6] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [6] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [6] Device Locator: DIMM 3
Memory Device [6] Bank Locator: DIMM Riser B
Memory Device [6] Speed: 667 MHz

Memory Device [7] Manufacturer: 0x8551
Memory Device [7] Part Number: 0x54533132384D4642373256364A2D54202020
Memory Device [7] Device Locator: DIMM 4
Memory Device [7] Bank Locator: DIMM Riser B
Memory Device [7] Speed: 667 MHz

SMBIOS Table

BCMAAAMDAgL7BgAA//vrvwGQTQEaCRoJQQQDAAEA//8ABABJbnRlbChSKSBYZW9u
KFIpIENQVSAgICAgICAgICAgRQBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBDUFUtQSAo
IDAgKQBVbmtub3duAAAHEwEAAYEBABAAEEAAQAAABQUIVW5rbm93bgAABxMCAAGA
ASAAIABAAEAAAAUDB1Vua25vd24AAAcTAwABgAEgACAAQABAAAAFBAdVbmtub3du
AAAEIwQAAwMCAvsGAAD/++u/AZBNARoJGglBBAcABQD//wAEAEludGVsKFIpIFhl
b24oUikgQ1BVICAgICAgICAgICBFAEludGVsKFIpIENvcnBvcmF0aW9uAENQVS1B
ICggMSApAFVua25vd24AAAcTBQABgQEAEAAQQABAAAAFBQhVbmtub3duAAAHEwYA
AYABIAAgAEAAQAAABQMHVW5rbm93bgAABxMHAAGAASAAIABAAEAAAAUEB1Vua25v
d24AAAQjCAADAwIC+wYAAP/7678BkE0BGgkaCUEECwAJAP//AAQASW50ZWwoUikg
WGVvbihSKSBDUFUgICAgICAgICAgIEUASW50ZWwoUikgQ29ycG9yYXRpb24AQ1BV
LUIgKCAxICkAVW5rbm93bgAABxMJAAGBAQAQABBAAEAAAAUFCFVua25vd24AAAcT
CgABgAEgACAAQABAAAAFAwdVbmtub3duAAAHEwsAAYABIAAgAEAAQAAABQQHVW5r
bm93bgAABCMMAAMDAgL7BgAA//vrvwGQTQEaCRoJQQQPAA0A//8ABABJbnRlbChS
KSBYZW9uKFIpIENQVSAgICAgICAgICAgRQBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3JhdGlvbgBD
UFUtQiAoIDAgKQBVbmtub3duAAAHEw0AAYEBABAAEEAAQAAABQUIVW5rbm93bgAA
BxMOAAGAASAAIABAAEAAAAUDB1Vua25vd24AAAcTDwABgAEgACAAQABAAAAFBAdV
bmtub3duAAAEIxAAAwMCAvsGAAD/++u/AZBNARoJGglBBBMAEQD//wAEAEludGVs
KFIpIFhlb24oUikgQ1BVICAgICAgICAgICBFAEludGVsKFIpIENvcnBvcmF0aW9u
AENQVS1CICggMiApAFVua25vd24AAAcTEQABgQEAEAAQQABAAAAFBQhVbmtub3du
AAAHExIAAYABIAAgAEAAQAAABQMHVW5rbm93bgAABxMTAAGAASAAIABAAEAAAAUE
B1Vua25vd24AAAQjFAADAwIC+wYAAP/7678BkE0BGgkaCUEEFwAVAP//AAQASW50
ZWwoUikgWGVvbihSKSBDUFUgICAgICAgICAgIEUASW50ZWwoUikgQ29ycG9yYXRp
b24AQ1BVLUEgKCAyICkAVW5rbm93bgAABxMVAAGBAQAQABBAAEAAAAUFCFVua25v
d24AAAcTFgABgAEgACAAQABAAAAFAwdVbmtub3duAAAHExcAAYABIAAgAEAAQAAA
BQQHVW5rbm93bgAABCMYAAMDAgL7BgAA//vrvwGQTQEaCRoJQQQbABkA//8ABABJ
bnRlbChSKSBYZW9uKFIpIENQVSAgICAgICAgICAgRQBJbnRlbChSKSBDb3Jwb3Jh
dGlvbgBDUFUtQiAoIDMgKQBVbmtub3duAAAHExkAAYEBABAAEEAAQAAABQUIVW5r
bm93bgAABxMaAAGAASAAIABAAEAAAAUDB1Vua25vd24AAAcTGwABgAEgACAAQABA
AAAFBAdVbmtub3duAAAEIxwAAwMCAvsGAAD/++u/AZBNARoJGglBBB8AHQD//wAE
AEludGVsKFIpIFhlb24oUikgQ1BVICAgICAgICAgICBFAEludGVsKFIpIENvcnBv
cmF0aW9uAENQVS1BICggMyApAFVua25vd24AAAcTHQABgQEAEAAQQABAAAAFBQhV
bmtub3duAAAHEx4AAYABIAAgAEAAQAAABQMHVW5rbm93bgAABxMfAAGAASAAIABA
AEAAAAUEB1Vua25vd24AABAPIAADAwUAAAAE/v8IAAAAERshACAA//9IAEAAAAQP
/wECFAQAmwIDBAUGRElNTSAxAERJTU0gUmlzZXIgQQAweDg1NTEAMHgwMDA3QjQ1
OQBBc3NldCBUYWc6IAAweDU0NTMzMTMyMzg0RDQ2NDIzNzMyNTYzNjRBMkQ1NDIw
MjAyMAAAEw8iAAAAAAD//38AIAAIAAAUEyMAAAAAAP//DwAhACIA//8EAAARGyQA
IAD//0gAQAAABA//AQIUBACbAgMEBQZESU1NIDIARElNTSBSaXNlciBBADB4ODU1
MQAweDAwMDdCNDU5AEFzc2V0IFRhZzogADB4NTQ1MzMxMzIzODRENDY0MjM3MzI1
NjM2NEEyRDU0MjAyMDIwAAAUEyUAAAAQAP//HwAkACIA//8EAAARGyYAIAD//0gA
QAAABA//AQIUBACbAgMEBQZESU1NIDEARElNTSBSaXNlciBCADB4ODU1MQAweDAw
MDdCNDU5AEFzc2V0IFRhZzogADB4NTQ1MzMxMzIzODRENDY0MjM3MzI1NjM2NEEy
RDU0MjAyMDIwAAAUEycAAAAgAP//LwAmACIA//8EAAARGygAIAD//0gAQAAABA//
AQIUBACbAgMEBQZESU1NIDIARElNTSBSaXNlciBCADB4ODU1MQAweDAwMDdCNDU5
AEFzc2V0IFRhZzogADB4NTQ1MzMxMzIzODRENDY0MjM3MzI1NjM2NEEyRDU0MjAy
MDIwAAAUEykAAAAwAP//PwAoACIA//8EAAARGyoAIAD//0gAQAAABA//AQIUBACb
AgMEBQZESU1NIDMARElNTSBSaXNlciBBADB4ODU1MQAweDAwMDdCNDU5AEFzc2V0
IFRhZzogADB4NTQ1MzMxMzIzODRENDY0MjM3MzI1NjM2NEEyRDU0MjAyMDIwAAAU
EysAAABAAP//TwAqACIA//8EAAARGywAIAD//0gAQAAABA//AQIUBACbAgMEBQZE
SU1NIDQARElNTSBSaXNlciBBADB4ODU1MQAweDAwMDdCNDU5AEFzc2V0IFRhZzog
ADB4NTQ1MzMxMzIzODRENDY0MjM3MzI1NjM2NEEyRDU0MjAyMDIwAAAUEy0AAABQ
AP//XwAsACIA//8EAAARGy4AIAD//0gAQAAABA//AQIUBACbAgMEBQZESU1NIDMA
RElNTSBSaXNlciBCADB4ODU1MQAweDAwMDdCNDU5AEFzc2V0IFRhZzogADB4NTQ1
MzMxMzIzODRENDY0MjM3MzI1NjM2NEEyRDU0MjAyMDIwAAAUEy8AAABgAP//bwAu
ACIA//8EAAARGzAAIAD//0gAQAAABA//AQIUBACbAgMEBQZESU1NIDQARElNTSBS
aXNlciBCADB4ODU1MQAweDAwMDdCNDU5AEFzc2V0IFRhZzogADB4NTQ1MzMxMzIz
ODRENDY0MjM3MzI1NjM2NEEyRDU0MjAyMDIwAAAUEzEAAABwAP//fwAwACIA//8E
AAAAGDIAAQIAAAMfgJgBAAAAAACBAwAAAABBcHBsZSBDb21wdXRlciwgSW5jLgAg
ICAgTVAxMS44OFouMDA1Qy5CMDguMDcwNzAyMTIyMQAwNy8wMi8wNwAAARszAAEC
AwSc/iRe0Mi9RaefVOpfvT2XBgUGQXBwbGUgQ29tcHV0ZXIsIEluYy4ATWFjUHJv
MSwxADEuMABDSzczNjBLRlVQWgBTeXN0ZW0gU0tVIwBNYWNQcm8AAAIQNAABAgME
BQkGNQAKAABBcHBsZSBDb21wdXRlciwgSW5jLgBNYWMtRjQyMDhEQzgAUFZUAEJh
c2UgQm9hcmQgU2VyaWFsIwBCYXNlIEJvYXJkIEFzc2V0IFRhZyMAUGFydCBDb21w
b25lbnQAAAMVNQABAgIDBAMDAQEAAAAAAAAAAEFwcGxlIENvbXB1dGVyLCBJbmMu
AE1hYy1GNDIwOERDOABDSzczNjBLRlVQWgBBc3NldCBUYWcjAAAICTYAAQACHx1O
b25lAEF1ZGlvIEluAAAICTcAAQACHx1Ob25lAEF1ZGlvIE91dAAACAk4AAEAAh8d
Tm9uZQBBdWRpbyBPdXQAAAgJOQABAAIfHU5vbmUATWljcm9waG9uZQAACAk6AAEA
AiERTm9uZQAxMzk0XzAAAAgJOwABAAIhEU5vbmUAMTM5NEJfMAAACAk8AAEAAiER
Tm9uZQAxMzk0XzEAAAgJPQABAAIhEU5vbmUAMTM5NEJfMQAACAk+AAEAAhIQTm9u
ZQBVU0IwAAAICT8AAQACEhBOb25lAFVTQjEAAAgJQAABAAISEE5vbmUAVVNCMgAA
CAlBAAEAAhIQTm9uZQBVU0IzAAAICUIAAQACEhBOb25lAFVTQjQAAAgJQwABAAIS
EE5vbmUAVVNCNQAACAlEAAESAgAQTm9uZQBVU0I1AAAICUUAAf8CAP9XaS1GaQBO
b25lAAAICUYAAQACCx9Ob25lAFJKLTQ1IDAAAAgJRwABAAILH05vbmUAUkotNDUg
MQAACAlIAAEWAgD/UXVhZCBTLUFUQQBOb25lAAAICUkAARYCAP9TLUFUQTAATm9u
ZQAACAlKAAEWAgD/Uy1BVEExAE5vbmUAAAgJSwABFgIA/1AtQVRBAE5vbmUAAAkN
TAABpQ0EBAEABAZTbG90LTEAAAkNTQABpQgDBAIABAZTbG90LTIAAAkNTgABpQgD
BAMABAZTbG90LTMAAAkNTwABpQsDBAQABAZTbG90LTQAAAkNUAABpQgDAwUABAZB
aXJQb3J0AAAKBlEAhwFIaSBEZWYgQXVkaW8gQ29kZWMAAAoGUgCFAUdvc2hlbiBF
dGhlcm5ldCBDb250cm9sbGVyAAAKBlMAhQFHb3NoZW4gRXRoZXJuZXQgQ29udHJv
bGxlcgAACgZUAIEBU2F0YQAACgZVAIEBUGF0YQAADRZWAAEAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAADAVXAQBKMUQ0OjEtMiw1LTYsOS0xMERlZmF1bHQ7Mi0zQ01PUyBjbHIs
Ni03UHN3ZCBjbHIsMTAtMTFSZWNvdmVyeQAAIBRYAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AIBYWQEDAAAAFQAAgP8DAIABAgMAAAAAAAAA/P//////AADg////9/8AAPn////7
/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH8E/f8A
AA==

--------------------------------------------------------------------------------

CPUID

Processor 0

Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz
Family: 0x6
Model: 0xF
Stepping: 0xB

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 00040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 01040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 02040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 03040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

Processor 1

Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz
Family: 0x6
Model: 0xF
Stepping: 0xB

CPUID Return Values

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 1
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 04040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 5
APIC ID: 5
Processor ID: 1
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 05040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 6
APIC ID: 6
Processor ID: 1
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 06040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 7
APIC ID: 7
Processor ID: 1
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000A 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000006FB 07040800 0004E3BD BFEBFBFF
00000002 05B0B101 005657F0 00000000 2CB43049
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 0C000121 01C0003F 0000003F 00000001
00000005 00000040 00000040 00000003 00002220
00000006 00000001 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000400 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07280202 00000000 00000000 00000503
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 20100800
80000002 65746E49 2952286C 6F655820 2952286E
80000003 55504320 20202020 20202020 45202020
80000004 35343335 20402020 33332E32 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 10008040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
80000008 00003026 00000000 00000000 00000000

--------------------------------------------------------------------------------

Intel CPU

Name: Intel Xeon E5345
Number of Cores: 4
Threads per Core: 1
Timer Frequency: 2.272978 MHz
Time Stamp Counter: Not Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 2327.62 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.12289 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 2327.62 MHz

MSR Core #1

MSR EDX EAX
000000CE 001B0727 7F7F0614
00000198 07270727 06320627
0000019C 00000000 88330000
000001A2 00000000 00000E00

MSR Core #2

MSR EDX EAX
000000CE 001B0727 7F7F0614
00000198 07270727 06000727
0000019C 00000000 88330000
000001A2 00000000 00000E00

MSR Core #3

MSR EDX EAX
000000CE 001B0727 7F7F0614
00000198 07270727 06000727
0000019C 00000000 88380000
000001A2 00000000 00000E00

MSR Core #4

MSR EDX EAX
000000CE 001B0727 7F7F0614
00000198 07270727 06000727
0000019C 00000000 88380000
000001A2 00000000 00000E00

Microarchitecture: Core
Time Stamp Counter Multiplier: 7

--------------------------------------------------------------------------------

Intel CPU

Name: Intel Xeon E5345
Number of Cores: 4
Threads per Core: 1
Timer Frequency: 2.272978 MHz
Time Stamp Counter: Not Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 2327.58 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.08192 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 2327.58 MHz

MSR Core #1

MSR EDX EAX
000000CE 001B0726 7F7F0614
00000198 07260726 06000726
0000019C 00000000 882D0000
000001A2 00000000 00000E00

MSR Core #2

MSR EDX EAX
000000CE 001B0726 7F7F0614
00000198 07260726 06000726
0000019C 00000000 882C0000
000001A2 00000000 00000E00

MSR Core #3

MSR EDX EAX
000000CE 001B0726 7F7F0614
00000198 07260726 06000726
0000019C 00000000 88310000
000001A2 00000000 00000E00

MSR Core #4

MSR EDX EAX
000000CE 001B0726 7F7F0614
00000198 07260726 06000726
0000019C 00000000 882D0000
000001A2 00000000 00000E00

Microarchitecture: Core
Time Stamp Counter Multiplier: 7

--------------------------------------------------------------------------------

AMD Display Library

Status: -1

--------------------------------------------------------------------------------

NVAPI

Version: NVidia Complete Version 1.10
Number of GPUs: 2

--------------------------------------------------------------------------------

Nvidia GPU

Name: NVIDIA GeForce GT 430
Index: 0
Driver Version: 340.52
Driver Branch: r340_00-144

DeviceID: 0xDE110DE
SubSystemID: 0x419919DA
RevisionID: 0xA1
ExtDeviceID: 0xDE1

Thermal Settings

Sensor[0].Controller: GPU_INTERNAL
Sensor[0].DefaultMinTemp: 0
Sensor[0].DefaultMaxTemp: 127
Sensor[0].CurrentTemp: 69
Sensor[0].Target: GPU

Clocks

Clock[8]: 665357
Clock[9]: 11
Clock[10]: 277778
Clock[11]: 1
Clock[12]: 540000
Clock[13]: 9
Clock[16]: 148500
Clock[17]: 1
Clock[18]: 108000
Clock[19]: 1
Clock[30]: 1399090
Clock[31]: 9
Clock[32]: 1399090
Clock[33]: 9
Clock[34]: 1099285
Clock[35]: 9
Clock[36]: 1399090
Clock[37]: 9
Clock[38]: 540000
Clock[39]: 9
Clock[40]: 202500
Clock[41]: 9
Clock[42]: 540000
Clock[43]: 9
Clock[44]: 108000
Clock[45]: 1
Clock[92]: 665357
Clock[93]: 32
Clock[99]: 277778
Clock[100]: 32
Clock[106]: 540000
Clock[107]: 32
Clock[120]: 148500
Clock[121]: 32
Clock[127]: 108000
Clock[128]: 32
Clock[169]: 1399090
Clock[170]: 32
Clock[176]: 1399090
Clock[177]: 32
Clock[183]: 1099285
Clock[184]: 32
Clock[190]: 1399090
Clock[191]: 32
Clock[197]: 540000
Clock[198]: 32
Clock[204]: 202500
Clock[205]: 32
Clock[211]: 540000
Clock[212]: 32
Clock[218]: 108000
Clock[219]: 32

Tachometer

Status: NOT_SUPPORTED

P-States

Percentage[0]: 0
Percentage[1]: 4
Percentage[2]: 0
Percentage[3]: 0

Usages

Usage[1]: 1
Usage[3]: 60
Usage[4]: 28
Usage[5]: 1
Usage[6]: 4
Usage[7]: 58
Usage[8]: 27
Usage[9]: 1
Usage[11]: 58
Usage[12]: 39
Usage[13]: 1
Usage[15]: 100
Usage[16]: 100

Cooler Settings

Cooler[0].Type: 1
Cooler[0].Controller: 1
Cooler[0].DefaultMin: 52
Cooler[0].DefaultMax: 100
Cooler[0].CurrentMin: 52
Cooler[0].CurrentMax: 100
Cooler[0].CurrentLevel: 69
Cooler[0].DefaultPolicy: 8
Cooler[0].CurrentPolicy: 8
Cooler[0].Target: 7
Cooler[0].ControlType: 2
Cooler[0].Active: 0

Memory Info

Value[0]: 2097152
Value[1]: 2046400
Value[2]: 0
Value[3]: 2097036
Value[4]: 1840464

--------------------------------------------------------------------------------

Nvidia GPU

Name: NVIDIA GeForce GT 430
Index: 1
Driver Version: 340.52
Driver Branch: r340_00-144

DeviceID: 0xDE110DE
SubSystemID: 0x419919DA
RevisionID: 0xA1
ExtDeviceID: 0xDE1

Thermal Settings

Sensor[0].Controller: GPU_INTERNAL
Sensor[0].DefaultMinTemp: 0
Sensor[0].DefaultMaxTemp: 127
Sensor[0].CurrentTemp: 50
Sensor[0].Target: GPU

Clocks

Clock[8]: 324000
Clock[9]: 11
Clock[10]: 277778
Clock[11]: 1
Clock[12]: 405000
Clock[13]: 9
Clock[16]: 108000
Clock[17]: 1
Clock[18]: 108000
Clock[19]: 1
Clock[30]: 810000
Clock[31]: 9
Clock[32]: 810000
Clock[33]: 9
Clock[34]: 810000
Clock[35]: 9
Clock[36]: 810000
Clock[37]: 9
Clock[38]: 405000
Clock[39]: 9
Clock[40]: 202500
Clock[41]: 9
Clock[42]: 405000
Clock[43]: 9
Clock[44]: 108000
Clock[45]: 1
Clock[92]: 324000
Clock[93]: 32
Clock[99]: 277778
Clock[100]: 32
Clock[106]: 405000
Clock[107]: 32
Clock[120]: 108000
Clock[121]: 32
Clock[127]: 108000
Clock[128]: 32
Clock[169]: 810000
Clock[170]: 32
Clock[176]: 810000
Clock[177]: 32
Clock[183]: 810000
Clock[184]: 32
Clock[190]: 810000
Clock[191]: 32
Clock[197]: 405000
Clock[198]: 32
Clock[204]: 202500
Clock[205]: 32
Clock[211]: 405000
Clock[212]: 32
Clock[218]: 108000
Clock[219]: 32

Tachometer

Status: NOT_SUPPORTED

P-States

Percentage[0]: 4
Percentage[1]: 9
Percentage[2]: 0
Percentage[3]: 0

Usages

Usage[1]: 1
Usage[2]: 4
Usage[3]: 60
Usage[4]: 30
Usage[5]: 1
Usage[6]: 9
Usage[7]: 58
Usage[8]: 29
Usage[9]: 1
Usage[11]: 58
Usage[12]: 29
Usage[13]: 1
Usage[15]: 100
Usage[16]: 100

Cooler Settings

Cooler[0].Type: 1
Cooler[0].Controller: 1
Cooler[0].DefaultMin: 52
Cooler[0].DefaultMax: 100
Cooler[0].CurrentMin: 52
Cooler[0].CurrentMax: 100
Cooler[0].CurrentLevel: 52
Cooler[0].DefaultPolicy: 8
Cooler[0].CurrentPolicy: 8
Cooler[0].Target: 7
Cooler[0].ControlType: 2
Cooler[0].Active: 0

Memory Info

Value[0]: 2097152
Value[1]: 2046528
Value[2]: 0
Value[3]: 2096908
Value[4]: 1872076

wiki

Description
   Hardware Info.

Properties
 • CPU<bool> - Sets a value indicating whether to get the CPU hardware information.
 • Digits<int> - Sets the max number of fractional digits in the return value.
 • Fahrenheit<bool> - Sets the temperature units to fahrenheit.
 • Fan<bool> - Sets a value indicating whether to get the fan hardware information.
 • GigaHertz<bool> - Sets the units of the frequency to gigahertz.
 • GPU<bool> - Sets a value indicating whether to get the GPU hardware information.
 • HDD<bool> - Sets a value indicating whether to get the HDD hardware information.
 • Mainboard<bool> - Sets a value indicating whether to get the mainboard hardware information.
 • RAM<bool> - Sets a value indicating whether to get the RAM hardware information.
  Methods
 • doDispose() - Release all used resources.
 • doGetInfo() - Gets hardware info.
  Events
 • onGetInfo<string> - Occurs after collect information about computer hardware.
  Variables
 • HardwareInfo<HardwareInfo> - Returns the instance of HardwareInfo object.
 • Info<string> - Returns hardware info.
 • Report<string> - Returns hardware report.
  Examples
  #sha
  Add(EntryPoint,2953706,77,105)
  {
  link(onCreate,15586956:doStart,[])
  }
  Add(HardwareInfo,14328643,175,105)
  {
  Mainboard=1
  link(onGetInfo,16376194:doText,[])
  }
  Add(Timer,15586956,126,105)
  {
  link(onTick,14328643:doGetInfo,[])
  }
  Add(TextBox,16376194,224,105)
  {
  Left=250
  Top=105
  Dock=5
  Lines=[]
  Multiline=0
  ScrollBars=3
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  Point(doAppendText)
  }
  Notes

  Find more information: http://openhardwaremonitor.org

  Element update: [svn]HardwareInfo.cs[/svn]

 • Редактировалось 2 раз(а), последний 2017-02-01 21:55:46
  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  3
  Голосовали:Konst, flint2, Iliya
  Ответов: 233
  Рейтинг: 12
  #62: 2017-02-02 01:05:55 ЛС | профиль | цитата
  Nic, очень классный компонент!!!! А в пакет Windows можно прикрутить эту dll ?

  И еще... запустил схему из примеров, а вот сам компонент в палитре никак найти не могу

  Редактировалось 1 раз(а), последний 2017-02-02 01:46:45
  карма: 2

  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #63: 2017-02-02 08:32:51 ЛС | профиль | цитата
  А в пакет Windows можно прикрутить эту dll ?

  Без переделки самого Framework'a - нет.

  компонент в палитре никак найти не могу

  System/Hardware Information
  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Ответов: 233
  Рейтинг: 12
  #64: 2017-02-02 08:56:38 ЛС | профиль | цитата
  Nic писал(а):
  System/Hardware Information


  Скрин

  Редактировалось 1 раз(а), последний 2017-02-02 08:56:55
  карма: 2

  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #65: 2017-02-02 09:52:26 ЛС | профиль | цитата
  http://svn.hiasm.com/packs/CNET/elements.sql - скачать, заменить и выполнить sql_to_db.bat
  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Ответов: 233
  Рейтинг: 12
  #66: 2017-02-07 00:23:54 ЛС | профиль | цитата
  Может кому еще пригодятся подсказки на Русском (хоть и сильно корявом) языке. http://forum.hiasm.com/getfile/38018

  Редактировалось 1 раз(а), последний 2017-02-07 00:24:39
  карма: 2

  1
  файлы: 1Russian conf CNET.rar [793.3KB] [1021]
  Голосовали:versus
  Ответов: 28
  Рейтинг: 0
  #67: 2017-07-05 22:16:28 ЛС | профиль | цитата
  С торрента не качает, даже с эти (31.129.54.82:51413) пиром... Есть файл залитый на другие источники?
  карма: 0

  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #68: 2017-07-06 11:44:01 ЛС | профиль | цитата
  deleted

  Редактировалось 3 раз(а), последний 2017-08-05 19:06:18
  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Ответов: 655
  Рейтинг: 18
  #69: 2017-10-31 11:21:15 ЛС | профиль | цитата
  Подскажите есть ли в данном пакете WinExec? Не могу найти...
  карма: 0

  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #70: 2017-10-31 11:57:17 ЛС | профиль | цитата
  System->WinExec
  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #71: 2017-11-19 15:59:09 ЛС | профиль | цитата
  Добавлен элемент CScript:
  wiki

  Description
     C# script execution engine

  Properties
 • Arguments<int> - Sets the number of arguments.
 • Script<string> - Sets the script code to be executed.
 • UseClass<bool> - Allows you to define a script as a class.
  Methods
 • doCheck() - Checks the script.
 • doCScript(object[] args) - Executes the script.
  Events
 • onError<string> - Occurs if the script contains syntax errors and returns the debug information.
 • onResult<object> - Occurs after the script finishes and returns the result to the flow.
  Variables
 • Result<object> - Returns the result of the script execution.
  Examples
  
  #sha
  Add(EntryPoint,2953706,133,77)
  {
  Left=20
  Top=105
  Width=325
  StartPosition=1
  link(onCreate,8:doData,[])
  Point(doText)
  }
  Add(CScript,3,77,77)
  {
  Script=""
  Arguments=1
  UseClass=0
  link(onResult,2953706:doText,[])
  link(Arg1,7:Text,[])
  Point(onError)
  link(onError,5:doShow,[(121,90)(121,125)])
  Point(doScript)
  }
  Add(Button,4,21,77)
  {
  Left=114
  Top=204
  Text="Execute"
  Point(onClick)
  link(onClick,3:doCScript,[])
  }
  Add(MessageBox,5,133,119)
  {
  }
  Add(TextBox,7,77,21)
  {
  Left=94
  Top=177
  Width=115
  Text="C# script engine"
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(DoData,8,189,77)
  {
  link(onEventData,3:doScript,[(237,83)(237,167)(63,167)(63,90)])
  link(Data,9:Text,[])
  }
  Add(TextBox,9,189,21)
  {
  Left=19
  Top=7
  Width=266
  Height=136
  Text="using System;\r\n\r\npublic class Script\r\n{\r\n public static string Main(object[] args)\r\n {\r\n return String.Format("Hello {0}!", args[0]);\r\n }\r\n}"
  Multiline=0
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Notes

  Find more information: http://www.csscript.net

  Element update: [svn]CScript.cs[/svn]
 • карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Ответов: 233
  Рейтинг: 12
  #72: 2017-11-21 15:12:39 ЛС | профиль | цитата
  Add(EntryPoint,2953706,175,49)
  {
  Width=394
  Height=900
  }
  Add(Button,8863483,175,105)
  {
  Left=5
  Top=5
  Width=70
  Text="Upload"
  Point(onClick)
  link(onClick,13170593:doUpload,[])
  AddHint(-66,7,49,13,Text)
  }
  Add(TextBox,1751784,273,105)
  {
  Left=5
  Top=230
  Width=375
  Height=635
  Anchor=15
  Lines=[]
  Multiline=0
  ScrollBars=2
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(TextBox,11239328,224,49)
  {
  Left=80
  Top=7
  Width=300
  Text="http://www.hiasm.com"
  Anchor=13
  Lines=[]
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(WebClient,15531741,322,49)
  {
  Name="wc"
  Encoding="enc"
  }
  Add(WCUploadString,13170593,224,105)
  {
  WebClient="wc"
  Method="POST"
  link(onUpload,1751784:doText,[])
  link(URI,11239328:Text,[])
  link(Data,6894409:Text,[(237,93)(279,93)])
  }
  Add(TextBox,6894409,273,49)
  {
  Left=5
  Top=37
  Width=375
  Height=185
  Text="HiAsm Studio!"
  Anchor=13
  Lines=[]
  Multiline=0
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(UTF8Encoding,496778,322,105)
  {
  Name="enc"
  }


  Как я понял - String - это сама строка POST запроса. А как добавлять свои заголовки Headers?

  Редактировалось 1 раз(а), последний 2017-11-21 15:13:02
  карма: 2

  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #73: 2017-11-21 21:02:46 ЛС | профиль | цитата
  Например так:
  
  Add(EntryPoint,2953706,224,182)
  {
  Left=20
  Top=105
  Width=394
  Height=900
  link(onCreate,18:doCScript,[])
  }
  Add(Button,11,126,126)
  {
  Left=5
  Top=5
  Width=70
  Text="Upload"
  Point(onClick)
  link(onClick,15:doUpload,[])
  AddHint(-66,7,38,13,Text)
  }
  Add(TextBox,12,224,126)
  {
  Left=5
  Top=230
  Width=375
  Height=635
  Anchor=15
  Multiline=0
  ScrollBars=2
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(TextBox,13,175,70)
  {
  Left=80
  Top=7
  Width=300
  Text="http://www.hiasm.com"
  Anchor=13
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(WebClient,14,273,70)
  {
  Name="wc"
  Encoding=enc
  Point(Headers)
  }
  Add(WCUploadString,15,175,126)
  {
  WebClient=wc
  Method="POST"
  link(onUpload,12:doText,[])
  link(URI,13:Text,[])
  link(Data,16:Text,[(188,114)(230,114)])
  }
  Add(TextBox,16,224,70)
  {
  Left=5
  Top=37
  Width=375
  Height=185
  Text="HiAsm Studio!"
  Anchor=13
  Multiline=0
  Point(doText)
  Point(Text)
  Point(Data)
  }
  Add(UTF8Encoding,17,322,70)
  {
  Name="enc"
  }
  Add(CScript,18,280,182)
  {
  Script="using System;\r\nusing System.Net;\r\n\r\npublic class Script\r\n{\r\n public static void Main(object[] args)\r\n {\r\n WebHeaderCollection headers = args[0] as WebHeaderCollection;\r\n headers.Add("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");\r\n }\r\n}"
  Arguments=1
  UseClass=0
  link(Arg1,14:Headers,[])
  }

  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Ответов: 233
  Рейтинг: 12
  #74: 2017-11-21 21:07:39 ЛС | профиль | цитата
  Nic писал(а):
  Например так:


  Спасибо! Все намного сложнее чем мне казалось... В пакете виндовс уже привык что с нижних точек берутся данные но никак на них не подаются
  карма: 2

  0
  Главный модератор
  Ответов: 2997
  Рейтинг: 395
  #75: 2017-11-21 21:16:59 ЛС | профиль | цитата
  Iliya писал(а):
  В пакете виндовс уже привык...


  Аналогичная ситуация в пакете Windows - запись значений в массив:
  
  Add(IntegerArray,15126875,175,98)
  {
  IntArray=[]
  }
  Add(ArrayRW,15170390,175,147)
  {
  link(Array,15126875:Array,[])
  }
  Add(Button,13674482,119,154)
  {
  Left=120
  Top=85
  Width=110
  Height=40
  Caption="Add To Array"
  link(onClick,15170390:doWrite,[])
  }
  карма: 6
  Дорогу осилит идущий. Install/Update HiAsm.NET
  0
  Сообщение
  ...
  Прикрепленные файлы
  (файлы не залиты)